امروز چهارشنبه 1403/04/27 :: تعداد کل بازدید 605837 مرتبه :: کاربران انلاین 277 نفر

                                 راهنمای خودمراقبتی بیماران تحت جراحی ماستکتومی   

                                 بیمار گرامی / همراه عزيز : باسالم و آرزوی سلامتی شما

با مطالعه نوشتار حاضر ابتدا با ماهیت بیماری تان و سپس با نحوه مراقبت از خود آشنا می شويد.