امروز چهارشنبه 1403/04/27 :: تعداد کل بازدید 605753 مرتبه :: کاربران انلاین 221 نفر

منشور حقوق کارکنان در ایران

(هرکس برای برآوردن نیاز بیماری بکوشد ، چه آن را برآورده سازد و چه نسازد ،  از گناهانش خارج می شود ، مانند روزی که از مادر زاده شده است .)

از آنجائیکه توفیق خدمت به بیماران و دردمندان و نجات جان انسانها در زمره برترین عبادات قراردارد و نجات جان یک انسان ، از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسان ها برابر محسوب شده است و با توجه به اینکه لازمه خدمت به بیماران داشتن محیطی آرام و کارکنانی خدوم و با انگیزه میباشد و به جهت حفظ حقوق کارکنان عزیز و فداکاری که شبانه روز در خدمت بیماران میباشند منشور حقوق کارکنان و پرسنل بیمارستان دکتر میر به شرح ذیل تهیه گردید تا با رعایت آن ، خدمت متناسب با شأن و منزلت بیماران فراهم گردد. حق در این منشور به معنی اختیار ، توانایی و مصونیت است و کارکنان میتوانند در مواردی یزرگوارانه از حق خود بگذرند.

پرسنل بیمارستان حق دارند در قبال ارائه مراقبت مطلوب و مؤثر از جانب بیماران و همراهان مورد احترام کامل قرار گیرند.

پرسنل بیمارستان حق دارند فقط در چارچوب  وظایف قانونی و بر اساس اصول علمی و دستورالعملهای مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش  پزشکی به ارائه خدمت و روشهای درمانی اقدام نمایند .

پرسنل بیمارستان حق دارند جهت ارائه مراقبت مطلوب و موثر محیطی آرام و امن داشته باشند.

پرسنل بیمارستان حق دارند از هرگونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری احتمالی توسط بیماران و یا همراهان در امان باشند.

پرسنل بیمارستان حق دارند علیرغم درخواست و اصرار بیماران از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار میشود امتناع نمایند.

پرسنل بیمارستان حق دارند براساس شرح وظایف و زیر نظر مسئول مربوطه و براساس قوانین و مقررات در انجام وظایف قانونی خود مستقل باشند.

پرسنل بیمارستان حق دارند از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین ، کارکنان ، ماموران دولتی ، بازرسان ، بیماران و همراهان ایشان برخوردار شوند.

پرسنل بیمارستان حق دارند از حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین ، در مواردی که به دلیل انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار می گیرند ، برخوردار شوند .

پرسنل بیمارستان حق دارند از آخرین دستورالعملها و روشهای نوین در مانی و آئین نامه هایی که مرتبط با وظایف شغلی آنان میباشد در چارچوب مقررات مربوطه بهره مند شوند.

 

کپی رایت@2017 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه برنامه نویسی آیسیز میباشد