امروز چهارشنبه 1403/04/27 :: تعداد کل بازدید 605776 مرتبه :: کاربران انلاین 235 نفر

مسئول واحد: راضیه شهریاری،کارشناس بهداشت حرفه ای

تعریف : 

بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار.

بهداشت حرفه ای از جمله باارزشترین دارائیهای افراد جوامع و کشورهاست که بعنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر می گیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات – انگیزش کار – رضایت شغلی وکیفیت کل زندگی افراد جامعه دارد .

بهداشت حرفه ای به تعریف سازمان بین المللی کار ILO سازمان جهانی بهداشت :

• ارتقاء و حفظ بالاترین درجه از سلامت جسمی، روحی و اجتماعی شاغلین در کلیه مشاغل

 

• مراقبت از شاغلینی که سلامت آنان در معرض خطرات ناشی از شرایط کار است

 

• مراقبت از شاغلینی که عوامل زیان آور، سلامت آنان را در محیط کار تهدید می کند

در مرداد سال 1325 وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و قانون موقت کار را تدوین نمود و در سال 1337 قانون مزبور با اصلاحات و تغییراتی بصورت قانون کار به تصویب رسید. با تصویب قانون کار در سال 1369 به حکم ماده 85 و تبصره 1 ماده 96 قانون کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرحله تدوین الزمات در بهداشت کار و محیط کار و جلوگیری از بیماری های ناشی از کار تا مرحله برنامه ريزي، نظارت، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت کار و درمان کارگري، ملزم به انجام اقدامات مربوطه شد.

بهداشت حرفه ای در بیمارستان‌ها نیز از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرد و از سال 1390 با شروع اعتبار بخشی بطور رسمی و با عنوان واحدی مجزا شروع بکار نمود.

واحد بهداشت حرفه‌ای بیمارستان دکتر میر با هدف تأمین، حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت شغلی کارکنان و استقرار سنجه های اعتبار بخشی راه اندازی شده و با حضور یک کارشناس فعالیت می‌کند

شرح وظایف :                             

       ۱. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

      ۲.      پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

      ۳.      تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

      ۴.      تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی

      ۵.      تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

      ۶.       ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان

      ۷.      شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار

      8.     بازدید روزانه از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی  وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه

      9.       شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

            a.      مخاطرات فیزیکی

            b.      مخاطرات شیمیایی

            c.        مخاطرات بیولوژیکی

            d.      مخاطرات ارگونومیک، روانی – اجتماعی و فاکتورهای سازمانی

۱۰. نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

۱۱. تهیه برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS: MATRIAL SAFTY DATA SHEET) مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض)

۱۲. برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی

۱۳. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

۱۴. تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )برای      

۱۵. شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل  

۱۶. نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام ودوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

۱۷. اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به طریق مدیر بیمارستان و مراکزمربوطه

۱۸.   تهیه دستورالعمل های ایمنی تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...

۱۹.   ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

۲۰. همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه

۲۱. تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

۲۲. به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی

۲۳. شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی

۲۴. مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان

۲۵ . ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به معاونت بهداشتی

 

تلفن داخلی: 113

کپی رایت@2017 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه برنامه نویسی آیسیز میباشد