امروز پنج شنبه 1402/09/16 :: تعداد کل بازدید 546147 مرتبه :: کاربران انلاین 56 نفر

                                 راهنمای خودمراقبتی بیماران تحت جراحی ماستکتومی   

                                 بیمار گرامی / همراه عزيز : باسالم و آرزوی سلامتی شما

با مطالعه نوشتار حاضر ابتدا با ماهیت بیماری تان و سپس با نحوه مراقبت از خود آشنا می شويد.